Quảng Ninh tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

13/04/2020

Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ được Sở KH&CN quan tâm, chú trọng, tham mưu với tỉnh bằng những cơ chế, chính sách cụ thể. Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, cần thiết, bước đầu tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ để có những sản phẩm đầu ra đạt chất lượng, mang lại nguồn thu lớn.

Những năm vừa qua, Quảng Ninh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các  Đề án, Nghị quyết đã và đang đi vào cuộc sống như:  Đề án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020;  Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; … Đến nay, việc hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các Đề án, Nghị quyết trên đã tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hoá có sức cạnh tranh trên thị trường.
          Để khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ (theo Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND), các tổ chức, cá nhân  được hưởng hỗ trợ theo mức hỗ trợ: Đối với hoạt động xác lập quyền Sở hữu công nghiệp có mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ giống cây trồng mới được cấp bằng bảo hộ; 50 triệu đồng/sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ; 30 triệu đồng/giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ; 10 triệu đồng/kiểu dáng công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ, hỗ trợ tối đa 2 kiểu dáng/đơn vị; 10 triệu đồng/ nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ, hỗ trợ tối đa 2 nhãn hiệu/đơn vị;… Đối với hoạt động áp dụng công cụ hệ thống quản lý tiên tiến, mức hỗ trợ: 30 triệu đồng/hệ thống cho cho việc xây dựng và áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến sau Hệ thống thực hành sản xuất tốt-GMP; Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-ISO 22000; Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn-HACCP;…Cùng với đó là các mức hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa; hoạt động tham dự chợ công nghệ và thiết bị, hội chợ thương hiệu.
          Ngay khi Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND được ban hành, Sở KH&CN đã thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nằm trong diện thụ hưởng nắm bắt các nội dung, trình tự, thủ tục hồ sơ hỗ trợ. Trên cơ sở đó, hằng năm, Sở tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trao kinh phí hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp quy cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện. Chỉ tính năm 2019, Sở KH&CN đã tổ chức trao 4 đợt hỗ trợ với tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng cho 58 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Công ty CP Thuỷ sản Đại Yên phấn khởi cho biết: “Công ty chúng tôi có lịch sử phát triển 50 năm, không ngừng  sự nỗ lực sáng tạo, đổi mới, đầu tư công nghệ để sản phẩm mắm của chúng tôi tạo dựng được một thương hiệu riêng trên thị trường về sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh ATTP và cũng bởi đã nghiêm túc  xây dựng các Tiêu chuẩn cơ sở. Năm 2019, Công ty chúng tôi phải làm lại các Tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của nhà nước.  Được Sở KH&CN hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký xin hỗ trợ và kết quả là Công ty chúng tôi đã được nhận hỗ trợ 40 triệu đồng để thực hiện 4 tiêu chuẩn cơ sở. Với một Công ty nhỏ như chúng tôi thì số tiền này là nguồn động viên lớn và rất kịp thời”. Còn chị Trần Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh thì cho hay: “Năm 2019, Công ty chúng tôi được trao hỗ trợ 100 triệu đồng/2 giống lúa mới để thực hiện đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ về nguồn nguồn gen mới cho 02 giống lúa mới đó là: ĐT 502 và ĐT 505 đã được nhà nước cấp văn bằng bảo hộ. Hiện, Sở KH&CN đang hướng dẫn Công ty chúng tôi hoàn thiện hồ sơ để nhận hỗ trợ xác lập quyền Sở hữu công nghiệp cho 01 giống lúa mới ĐT 303 vào năm 2020 với mức hỗ trợ 50 triệu đồng. Chúng tôi thực sự rất phấn khởi vì Quảng Ninh không chỉ hỗ trợ kịp thời mà Quảng Ninh còn là tỉnh có mức hỗ trợ cao nhất so với các tỉnh khác, đối với giống cây trồng như chúng tôi thì ở các tỉnh khác chỉ được hỗ trợ mức 30 triệu đồng/giống. Mà việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ rất nhanh gọn. Đây chính là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển”.
          Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND có hiệu lực hết ngày 31/12/2020. Do đó, để thuận lợi cho công tác tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngày 06/04/2020, Sở KH&CN đã có thông báo số 38/TB-SKHCN về việc thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND. Sở KH&CN sẽ tiếp nhận hồ sơ xin hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đến hết 16h ngày 15/12/2020. Thành phần hồ sơ: thực hiện theo hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 25/12/2019 của Giám đốc Sở KH&CN. Để đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ, Sở KH&CN rất mong các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện đảm bảo thời gian.
          Tin tưởng, với những chủ trương, chính sách, cơ chế mà tỉnh Quảng Ninh đã ban hành, thời gian tới, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục thu hút những tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng KH&CN để đổi mới mô hình sản xuất, góp phần tích cực tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu tư và bảo vệ môi trường, tạo tiền đề vững chắc đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh một cách bền vững.
Thu Hương – Sở KH&CN