Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN

16/07/2020

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm từ ong tại Thành phố Uông Bí Sáng ngày 12/6/2020, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở:“Xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm từ ong tại Thành phố Uông Bí”do Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN đăng ký chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm từ ong tại Thành phố Uông Bí
Sáng ngày 12/6/2020, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở:“Xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm từ ong tại Thành phố Uông Bí”do Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN đăng ký chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.
Hiện nay, tại thành phố Uông Bí, người nuôi ong mới chỉ dừng lại ở việc nuôi để lấy mật, chưa có sự đa dạng về các sản phẩm từ nghề nuôi ong. Bên canh đó, sản phẩm sữa ong chúa và phấn hoa ong vẫn chưa được khai thác và sản xuất tại địa phương. Vì vậy, để phát huy và nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề nuôi ong cũng như nhằm đa dạng các sản phẩm của nghề nuôi ong ở thành phố Uông Bí, việc thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm từ ong tại Thành phố Uông Bí” là rất cần thiết.
Mục tiêu chính của nhiệm vụ là hoàn thiện quy trình sản xuất sữa ong chúa và quy trình sản xuất phấn hoa ong; Xây dựng thành công mô hình sản xuất sữa ong chúa và sản xuất phấn hoa ong tại thành phố Uông Bí. Bên cạnh đó, đơn vị đề xuất thực hiện nhiệm vụ cũng đưa ra 05 nội dung chính thực hiện nhiệm vụ, đó là: Đánh giá cơ sở vật chất, hiện trạng sản xuất của HTX khai thác, chế biến và thương mại ong mật rừng Yên Tử để xác định khả năng tiếp nhận công nghệ của đơn vị; Đào tạo 04 kỹ thuật viên nuôi, khai thác sữa ong chúa và phấn hoa ong; Chuẩn bị vật tư, nguyên liệu để triển khai mô hình; Xây dựng mô hình sản xuất sữa ong chúa và phấn hoa ong để đánh giá chất lượng sữa ong chúa và phấn hoa ong và đánh giá hiệu quả kinh tế; Hoàn thiện quy trình nuôi, khai thác sữa ong chúa và phấn hoa ong; Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi, khai thác sữa ong chúa và phấn hoa cho 20 hộ nuôi ong trên địa bàn thành phố Uông Bí. Sau khi nhiệm vụ thành công sẽ được nhân rộng ra toàn thành phố Uông Bí để từ đó góp phần đưa nghề nuôi ong của thành phố ngày càng phát triển bền vững.
Các thành viên Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ đều đánh giá tầm quan trọng và tính mới của nhiệm vụ. Do đó, trên cơ sở các ý kiến nhận xét về mặt tổng quan, nội dung, sản phẩm, kinh phí, thời gian thực hiện… Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ đã kết luận, nhất trí cho thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị khi đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ phải chỉnh sửa, hoàn thiện lại nội dung thuyết minh nhiệm vụ theo ý kiến của Hội đồng.
Mỹ Phương- Duy Đông Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN