Giá:

Lần cập nhật cuối: 06/02/2017

Xuất sứ: Việt Nam

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn việt nam

Bản quyền:

Mức độ phát triển: Đã sử dụng để sản xuất thử

Đã chuyển giao:

Đơn vị chào bán: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 41A - Nguyễn Văn Cừ- Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Tel: 02036553787 | Fax: 02033837649

Email: tuanhl1979@gmail.com

Website:

- Lĩnh vực áp dụng: Trang thiết bị. Phương tiện kỹ thuật giảng dậy và học tập Ngành chế tọa khí cụ Vật lý học.
- Ưu điểm:
   + Phù hợp với giáo trình giảng dậy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   + Các linh kiện được nhiệt đới hóa.
- Đợn vị chào bán: Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.