Quy định về đăng tìm mua

30/10/2016

Để đưa thông tin chào mua các CN/TB các đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký trực tiếp trên Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội để trở thành Thành viên chào mua, các thành viên sẽ được cấp một tài khoản trực tuyến trên Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội và được hướng dẫn để:
»   Tự giới thiệu “Đơn đặt hàng” của đơn vị mình trên Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội.
»   Tự đưa thông tin giới thiệu về doanh nghiệp trên Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội.
»   Được nhận trực tiếp các thông tin “Trả lời” cho “Đơn đặt hàng”
 
Các bài viết khác