Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN

16/07/2020

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm từ ong tại Thành phố Uông Bí Sáng ngày 12/6/2020, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở:“Xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm từ ong tại Thành phố Uông Bí”do Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN đăng ký chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Quảng Ninh tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

13/04/2020

Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ được Sở KH&CN quan tâm, chú trọng, tham mưu với tỉnh bằng những cơ chế, chính sách cụ thể. Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, cần thiết, bước đầu tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ để có những sản phẩm đầu ra đạt chất lượng, mang lại nguồn thu lớn.

51 quốc gia chung tay hợp tác vì nước

29/10/2016

Việt Nam là một trong những quốc gia thiếu nước do chưa có biện pháp điều hòa hợp lý dòng chảy và khai thác, sử dụng nước lãng phí.