Giá: Thỏa thuận

Lần cập nhật cuối: 06/02/2017

Xuất sứ: Việt Nam

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn việt nam

Bản quyền:

Mức độ phát triển: Đã sử dụng để sản xuất thử

Đã chuyển giao:

Đơn vị chào bán: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 41A - Nguyễn Văn Cừ- Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Tel: 02036553787 | Fax: 02033837649

Email: tuanhl1979@gmail.com

Website:

- Mô tả: Lắng tụ nhanh các chất rắn lơ lửng trong nước, tạo nước có mầu trong hơn để sử dụng trong sinh hoạt.
- Lĩnh vực áp dụng: Cấp dẫn nước và cung cấp nước Ô nhiễm môi trường. Kiểm soát ô nhiễm.
- Đơn vị chào bán: TT nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học và Môi trường.