Giá: Thỏa thuận

Lần cập nhật cuối: 17/01/2017

Xuất sứ: Việt Nam

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn việt nam

Bản quyền:Nhãn hiệu thương mại

Mức độ phát triển: Đã sử dụng để sản xuất thử

Đã chuyển giao:

Đơn vị chào bán: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 41A - Nguyễn Văn Cừ- Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Tel: 02036553787 | Fax: 02033837649

Email: tuanhl1979@gmail.com

Website:

Khảo sát hiện tượng điện phân có dương cực tan. Trên cơ sở, xác định hằng số faraday và điện tích nguyên tố.
Ưu điểm:
- Phù hợp với giáo trình giảng dậy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các linh kiện được nhiệt đới hóa làm việc bình thường ở độn ẩm 80% và nhiệt độn 40 độ C.
Đơn vị chào bán: Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.