Đăng ký và kích hoạt tài khoản

25/10/2016

Đăng ký và kích hoạt tài khoản

Để đăng ký thành viên, người sử dụng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhấn nút đăng ký từ phần đầu trang
 

Bước 2: Điền thông tin đăng ký
* Thông tin cá nhân người đăng ký
Người đăng ký khai báo thông tin cá nhân tại mục “Thông tin người đăng ký”
Các thông tin bắt buộc bao gồm:
- Tên truy cập
- Mật khẩu
- Tên đầy đủ
- Email
- Điện thoại
Những thông tin này sẽ được Ban quản trị lưu trữ và chỉ sử dụng cho mục đích quản lý thành viên. Khi có thông báo hoặc phát sinh các vấn đề mới, Ban quản trị sẽ liên hệ trực tiếp với người đăng ký thông tin qua email hoặc điện thoại cá nhân.


* Thông tin đơn vị đăng ký
Người đăng ký khai báo các thông tin sơ lược về đơn vị của mình, bao gồm:
- Chỉ dẫn địa lý của đơn vị
- Loại hình đơn vị
- Lĩnh vực hoạt động
- Điện thoại liên hệ
- Fax
- Email
- Website
 

Việc khai báo càng đầy đủ và chi tiết sẽ giúp khách hàng có thể liên hệ nhanh nhất với đơn vị.
* Hồ sơ chi tiết đơn vị
Người đăng ký điền đầy đủ thông tin chi tiết về đơn vị mình, bao gồm:
- Tên đơn vị
- Địa chỉ
- Giới thiệu
- Ban lãnh đạo
Những thông tin này sẽ được hiển thị trên  website. Người đăng ký điền đầy đủ thông tin sẽ có cơ hội tiếp cận với không chỉ khách hàng trong nước mà còn khách hàng trên khắp thế giới.

Bước 3: Hoàn tất đăng ký
Người đăng ký sau khi đã điền đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nhấn nút  để hoàn tất quá trình.
Email kích hoạt sẽ được gửi về hòm mail đã đăng ký. Sau khi kích hoạt xong đơn vị đăng ký có thể sử dụng các chức năng của website.
 
Các bài viết khác