Tham gia bình luận

25/10/2016

Trong quá trình tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh, các thành viên muốn trao đổi thêm các vấn đề xung quanh sản phẩm, dịch vụ, phần mềm công nghệ có thể sử dụng chức năng "Bình luận"

Từ bài viết, trang tin tức, hoặc mục giới thiệu sản phẩm, các thành viên lựa chọn mục "bình luận", điền các thông tin cá nhân và bắt đầu "bình luận".
 
 
 
Lưu ý: Các bình luận không đúng mực, văng tục, chửi bậy hoặc không phù hợp với văn hóa sẽ được Ban quản trị gỡ bỏ.