Đăng tải hình ảnh và dữ liệu

25/10/2016

TechmartQuangNinh đã cập nhật chức năng "Tải ảnh" và "Tải tài liệu" nhằm giúp các thành viên có thể trao đổi thông tin một cách thuận lợi và đầy đủ hơn.

1. Để "Tải ảnh", lựa chọn từ khung soạn thảo như sau
 

 
Tại ô quản lý ảnh, các bạn nhấn nút "Upload" và thực hiện tải ảnh từ máy tính
 

 
Lưu ý:
- File ảnh phải có kích cỡ < 200 Kb
- Chỉ hỗ trợ các file có định dạng: *.gif, *.xbm, *.xpm, *.png, *.ief, *.jpg, *.jpe, *.jpeg, *.tiff, *.tif, *.rgb, *.g3f, *.xwd, *.pict, *.ppm, *.pgm, *.pbm, *.pnm, *.bmp, *.ras, *.pcd, *.cgm, *.mil, *.cal, *.fif, *.dsf, *.cmx, *.wi, *.dwg, *.dxf, *.svf
 
2. Để "Tải tài liệu", lựa chọn như sau
 

Tại ô quản lý tài liệu, các bạn nhấn nút "Upload" và thực hiện tải tài liệu từ máy tính
 

 
Lưu ý:
- File tài liệu phải có kích cỡ < 976Kb
- Chỉ hỗ trợ các file có định dạng: *.doc, *.xls, *.pdf, *.zip, *.rar, *.txt
Các bài viết khác