Quy định về đăng tìm mua

30/10/2016

Để đưa thông tin chào mua các CN/TB các đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký trực tiếp trên Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh để trở thành Thành viên chào mua, các thành viên sẽ được cấp một tài khoản trực tuyến trên Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh và được hướng dẫn để:
»   Tự giới thiệu “Đơn đặt hàng” của đơn vị mình trên Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh.
»   Tự đưa thông tin giới thiệu về doanh nghiệp trên Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh.
»   Được nhận trực tiếp các thông tin “Trả lời” cho “Đơn đặt hàng”